Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Τρεις φορές παραγωγίσιμη

Έστω συνάρτηση $f $ ορισμένη στο $R$, τουλάχιστον τρεις φορές παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει  
$h ′′′(x) + h ′′(x) + h ′ (x) + h(x) = 0$
για κάθε $x$. 
Αν 
$h(0) = 5, h′(0) = 1$ και $h′′(0) = −3$, 
τότε να βρεθεί 
$h^{(2017)}(0)$. 
(A) $1$       (B) $2$       (C) $3$        (D) $4$       (E) $5$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου