Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

CALCULUS I : Βιντεομαθήματα από το πανεπιστήμιο της πολιτείας Νεμπράσκα

   PreCalculus Review

Chapter 1 Understanding the Derivative

Chapter 2 Computing Derivatives

Chapter 3 Using Derivatives

Chapter 4 The Definite Integral

Chapter 5 Evaluating Integrals

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου