Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Τιμή $p(10)$

Έστω $p(x)$ πολυώνυμο με ακέραιους συντελεστές και έστω 
$q(x) = \dfrac{p(x)}{x(1-x)}$.
Αν 
$q(x) = q(\dfrac{1}{x-1})$, 
για κάθε $x\neq0$  και 
$p(2) = −7$, $p(3) = −11$,
τότε να βρεθεί η τιμή 
$p(10)$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου