Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ο Mondrian συναντά τον Πυθαγόρα και τον Fibonacci

$\dfrac{πλευρά - μεσαίου- λευκού -τετραγώνου}{πλευρά - μικρού -μαύρου- τετραγώνου}= φ$ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου