Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

$f(f(f(f(f(x)))))$

Έστω 
$f(x) = 15x − 2016$. 
Aν  
$f(f(f(f(f(x))))) = f(x)$, 
να βρεθεί ο $x$.

1 σχόλιο: