Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Bold γραμμή

Η περίμετρος του ορθογωνίου $ABCD$ είναι $30$ cm. Τρία άλλα ορθογώνια τοποθετούνται έτσι ώστε τα κέντρα τους να βρίσκονται στα σημεία $Α, Β$ και $D$ (βλέπε σχήμα). Το άθροισμα των περιμέτρων τους είναι $20$ cm.
Ποιο είναι το συνολικό μήκος του χοντρής γραμμής;
A) $50$ cm    B) $45$ cm      C) $40$ cm     D) $35$ cm     E) $55$ cm
KANGOUROU Math Competition 2016 (Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού)

1 σχόλιο:

  1. Από την περίμετρο καθενός από τα τρία ορθογώνια λείπει το 1/4, δηλαδή 20/4=5 cm συνολικά. Τόσα ακριβώς λείπουν και από την περίμετρο του ABCD. Επομένως η χοντρή γραμμή έχει μήκος:
    20-5+30-5=40 cm (C)

    ΑπάντησηΔιαγραφή