Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Προσέγγιση του αριθμού $π$ με τεσσάρια

$$ \sqrt[4!]{4!}+\sqrt{4} \approx 3.141586 $$
$$ \sqrt[4]{44\sqrt{\sqrt{4!}}} \approx 3.141423 $$
$$ \sqrt4^\sqrt{\log_4{44}} \approx 3.143093 $$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου