Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Καλλιτεχνικό άπειρο

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων
$y = x^2$ και $y = x^3 − 6x$
για $x ∈ [−2, 3]$, φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
Αν $A$ είναι το εμβαδόν της κόκκινης περιοχής ($A = \dfrac{m}{n}$, όπου $m,n$ πρώτοι μεταξύ τους), τότε να υπολογιστεί η διαφορά $m − 21n$. 
(A) $1$       (B) $2$        (Γ) $3$        (Δ) $4$        (E) $5$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου