Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Πόσες παραβολές;

Πόσες τετραγωνικές συναρτήσεις 
$𝑦 = 𝑎𝑥^2 + 𝑏𝑥 +𝑐$ 
(με $𝑎 ≠ 0$) έχουν γραφήματα που διέρχονται από τουλάχιστον $3$ από τα σημειωμένα σημεία; 
Α) $6$      Β) $15$      Γ) $19$      Δ) $22$      Ε) $27$
Känguru der Mathematik 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου