Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Τρία γραφήματα

$1$. Η παρακάτω γραφική παράσταση

είναι της συνάρτησης:
α) $f(x) = ημx^2$      β) $f(x) = ημ^2x$     
γ) $f(x) = ημ^2 (x^2 )$     δ) $f(x) = ημ\dfrac{1}{x}$

$2$. Η παρακάτω γραφική παράσταση
είναι της συνάρτησης:
α) $f(x) = 1 + ημx$     β) f(x) = $1 − συν^2x$ 
γ) $f(x) = 1 + συνx$      δ) $f(x) = 1 − ημx$ 

$3$. Η παρακάτω γραφική παράσταση
είναι της συνάρτησης:
α) $f(x) =  \dfrac{x^3}{10} + ημ10x$      β) $f(x) = \dfrac{x^3}{10} + συν10x$
γ) $f(x) = \dfrac{x^3}{10} − ημ10x$      δ) $f(x) = \dfrac{x^3}{10} − συν10x$

1 σχόλιο:

  1. 1.Το δ αποκλείεται αφού f άρτια, τα β,γ επίσης αφού παίρνουν μη αρνητικές τιμές, μένει το α.
    2.Τα α,δ αποκλείονται αφού f άρτια, κι επειδή f(0)=0 σωστό το β.
    3.Τα β,δ αποκλείονται αφού f(0)=0, το γ αποκλείεται γιατί για χ θετικό κοντά στο 0 είναι φθίνουσα, άρα α.

    ΑπάντησηΔιαγραφή