Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Συνεχής συνάρτηση

Έστω συνεχής συνάρτηση $f : (0, ∞) → R$, με $f(1) = 5$ και
$f(\dfrac{x}{x+1}) = f(x) + 2$
για κάθε θετικό πραγματικό αριθμός $x$.
α) Να βρεθεί το όριο 
$\lim_{x \rightarrow {+\infty}}f(x)$.
β) Να αποδείξετε ότι 
$lim_{x \rightarrow {0+}}f(x)= +\infty$.
γ) Βρείτε ένα παράδειγμα μιας τέτοιας συνάρτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου