Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Τρία πολυώνυμα

Να βρεθούν τα πολυώνυμα $p(x), q(x), r(x)$ για τα οποία ισχύουν:
• $p(x)q(x)r(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5)^3$
• $p(1) = q(1) = r(1)$
• $deg(p) ≤ deg(q) ≤ deg(r)$
Σημείωση: $deg(f)$ σημαίνει ο βαθμός του πολυωνύμου $f(x)$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου