Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Περίμετρος

Tα τρία ορθογώνια του παρακάτω σχήματος είναι ίσα.
Να βρεθεί η περίμετρος του όλου σχήματος.

1 σχόλιο: