Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Περιστροφή

Ας υποθέσουμε ότι περιστρέφουμε το τετράγωνο των κορυφών $(0, 0), (1, 0)$, $(0, 1), (1, 1)$ στο επίπεδο γύρω από τα σημεία $(1, 0), (2, 0), (3, 0)$ αντίστοιχα.
Ποιο είναι το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης που δημιουργείται από την κορυφή $(0, 1)$ του τετραγώνου κατά τη διάρκεια αυτής της περιστροφής και του οριζόντιου άξονα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου