Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Διαδρομή ΑΒ

Η απόσταση από το $Α$ στο $Β$ είναι $18$. Ένα μονοπάτι σχεδιάζεται χρησιμοποιώντας $6$ ημικύκλια, ενωμένα μεταξύ τους, από το σημείο $Α$ έως σημείο $Β$.
 
Ποιο είναι το μήκος αυτής της διαδρομής;

2 σχόλια: