Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Αριθμοί σε κύκλους

Οι αριθμοί $1$ έως $8$ τοποθετούνται, μία φορά ο καθένας, στους κύκλους που εμφανίζονται. Οι αριθμοί από τα βέλη δείχνουν τα γινόμενα των τριών αριθμών στους κύκλους σε αυτήν την ευθεία γραμμή. 
Ποιο είναι το άθροισμα των αριθμών στους τρεις κύκλους στο κάτω μέρος του σχήματος; 
Α) $11$      Β) $12$      Γ) $15$       Δ) $17$      Ε) $19$

2 σχόλια: