Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Διαστάσεις ορθογωνίου

Στο παρακάτω σχήμα, το $ABCD$ είναι ένα τετράγωνο του οποίου οι πλευρές έχουν μήκος $1$ και τα ορθογώνια $XBCY$ και $PQRS$ είναι ίσα. 
Βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου $XBCY$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου