Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Άθροισμα γινομένων και συνημίτονο

Δίνεται τρίγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο και ένα σημείο της πλευράς ώστε
Επί της θεωρώ τυχόν σημείο και έστω το συμμετρικό του ως προς
Οι τέμνουν τον στα αντίστοιχα.
α) Να βρείτε την τιμή της παράστασης 
β) Αν επιπλέον να βρείτε το όπου
Πηγή: mathematica

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου