Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Ανακλάσεις υπό γωνία

Γνωρίζουμε ότι όταν το φως ανακλάται από μια κατοπτρική επιφάνεια, η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης. 
Για παράδειγμα, στο πιο πάνω σχήμα δείχνει μια δέσμη φωτός που ανακλάται τέσσερις φορές από δύο κατοπτρικές επιφάνειες τοποθετημένες υπό γωνία μεταξύ τους.
i) Ποιος είναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός ανακλάσεων εάν οι επιφάνειες είναι τοποθετημένες υπό γωνία $20^0$ μοιρών μεταξύ τους;
ii) $25^0$;
iii) $x$ μοιρών;

1 σχόλιο:

 1. Έχει αναρτηθεί εδώ πριν από λίγο καιρό παρόμοιο θέμα (τραπέζι μπιλιάρδου).

  Σε κάθε πρόσπτωση / ανάκλαση του φωτός σε καθρέφτη, φανταζόμαστε ότι το μεν φως 'διασχίζει' τον καθρέφτη και 'συνεχίζει' την ευθεία πορεία του, η δε γωνία ανακλάται ως προς τον καθρέφτη. Έτσι:
  Για γωνία χ μοιρών μεταξύ των δύο καθρεφτών, ο μέγιστος αριθμός 'ανακλάσεων' της γωνίας είναι ο αμέσως μικρότερος ακέραιος του αριθμού 180/χ.
  Για χ=20°, 180/20=9 => Μ=8
  Για χ=25°, 180/25=7,2 => Μ=7

  ΑπάντησηΔιαγραφή