Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

Κάτοψη κτιρίου

Στο σχήμα παρακάτω βλέπουμε την κάτοψη ενός κτιρίου που έχει μια αυλή με δύο πύλες εισόδου. Οι περαστικοί μπορούν να κοιτάξουν μέσα από τις πύλες, αλλά δεν μπορούν να περάσουν την διακεκομμένη γραμμή. 
Οι διαστάσεις δίνονται σε μέτρα και όλες οι γωνίες είναι ορθές. Ποιο είναι το εμβαδόν του τμήματος της αυλής που δεν φαίνεται από τους περαστικούς;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου