Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

72 μοίρες

Έστω τρίγωνο $ABC$ και $AD$ η διχοτόμος του. Αν 
$∠B = 2∠C$ και $CD = AB$ 
να αποδείξετε ότι 
$∠A = 72◦$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου