Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

6 σημεία κύκλου

Παίρνουμε  έξι σημεία επί ενός κύκλου έτσι ώστε κάθε δεύτερη άκρη (πράσινες χορδές) να έχουν  μήκος ίσο με την ακτίνα του κύκλου. 
Τότε τα μέσα των άλλων τριών πλευρών του εξαγώνου σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου