Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Συνεχής και παραγωγίσιμη [4]

Έστω συνάρτηση $f$ συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο (0, 2)$. Αν
 $f(0) = 0$ και $|f'(x)| ≤ 1/2$
για κάθε $x ∈ [0, 2]$, τότε 
 (i) $|f(x)| ≤ 1$
(ii) $|f(x)| ≤ 1/2$
(iii) $f(x) = 2x$
(iv) $f(x) = 3$, για τουλάχιστον ένα $x ∈ [0, 2]$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου