Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

Κάντε 278

Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς $1,2,3,4,5,6$ από μόνο μία φορά τον καθένα (μεμονωμένα) και όποια πράξη θέλετε (όσες φορές θέλετε), να σχηματίσετε τον αριθμό $278$.

2 σχόλια: