Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Ανά τρεις [1]

Αν
$abc + bcd + cda = 36$
$bcd + cda + dab = 54$
$cda + dab + abc = 60$
$dab + abc + bcd = 66$
να υπολογιστεί το άθροισμα 
$a + b + c + d$.

4 σχόλια:

 1. Με πρόσθεση κ.μ. των εξισώσεων, παίρνουμε:
  abc+bcd+cda+dab=72 (1)
  Με αφαίρεση κ.μ κάθε αρχικής εξίσωσης από την (1), παίρνουμε:
  dab=36=2^2*3^2
  abc=18=2*3^2
  bcd=12=2^2*3
  cda=6=2*3
  Με πολλαπλασιασμό κ.μ των πιο πάνω παίρνουμε:
  (abcd)^3=2^6*3^6 => abcd=2^2*3^2=36 (2)
  ΜΕ διαίρεση κ.μ. της (2) με κάθε μερικό γινόμενο, παίρνουμε:
  a=3, b=6, c=1, d=2, επομένως:
  a+b+c+d=12

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τελικά, το βραβείο το πήρες εσύ Θανάση. Δεν άφησες το Μιχάλη να προσπαθήσει. 😀😀😀😀😀

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η λύση ήταν πολύ απλή και πολύ αναλυτική για να χωρέσει στο περιθώριο που διαθέτει ο Μιχάλης, άσε που είχε και 4 μεταβλητές..😉

   Διαγραφή
 3. abc+bcd+cda=36
  bcd+cda+dab=54
  cda+dab+abc=60
  dab+abc+bcd=66
  Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανωτέρω εξισώσεις:
  3*(abc+bcd+cda+dab=216 (5)
  Διαιρούμε με το 3 και τα δύο μέλη της εξίσωσης (5) κι' έχουμε:
  abc+bcd+cda+dab=72 (6)
  Αντικαθιστούμε τις εξισώσεις (1), (2), (3), και (4) στη (5) κι' έχουμε:
  dab+36=72 ===> dab=72-36 ===> dab=36 (7)
  abc+54=72 ===> abc=72-54 ===> abc=18 (8)
  bcd+60=72 ===> bcd=72-60 ===> bcd=12 (9)
  cda+66=72 ===> cda=72-66 ===> cda=6 (10)
  Πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη τις (7), (8), (9) και (10). Θα βρούμε:
  dab*abc*bcd*cda=36*18*12*6
  dab*abc*bcd*cda=46.656
  (abcd)^3 = 6^6.
  Άρα abcd = 36 (*).
  Διαιρούμε τώρα την (*) με την (7). Θα βρούμε c=1.
  'Ομοια, διαιρούμε την (*) με την (8). Θα βρούμε d=2.
  Όμοια διαιρούμε την (*) με την (9). Θα βρούμε a=3
  Όμοια διαιρούμε την (*) με την (10). Θα βρούμε b=6.
  Άρα:
  a+b+c+d=? ===3+6+1+2=12

  ΑπάντησηΔιαγραφή