Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Κάντε $148$

Με τα υπάρχοντα πλήκτρα του υπολογιστή, σχηματίστε τον αριθμό $148$, χρησιμοποιώντας τα μία μόνο φορά το καθένα.

1 σχόλιο: