Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Σύστημα καναδικό

Nα λυθεί το σύστημα:
$x + y + z = 2$ 
$x^2 − y^2 − z^2 = 2$ 
$x − 3y^2 + z = 0$
Canadian Mathematical Olympiad Qualification Repechage 2009

1 σχόλιο: