Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Χρυσά ορθογώνια

$3$ τεμνόμενα χρυσά ορθογώνια ($1:φ$) δημιουργούν τις κορυφές ενός εικοσαέδρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου