Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Δεύτερος αριθμός

Σε μια ακολουθία αριθμών, κάθε αριθμός (εκτός από τους δύο πρώτους) είναι το άθροισμα των δύο αριθμών πριν από αυτόν. 
Αν ο πρώτος αριθμός είναι $1$ και ο δέκατος αριθμός της ακολουθίας είναι $111$, ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός ? 

1 σχόλιο: