Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

Van Aubel's Theorem and some Generalizations

Henri van Aubel (1830-1906)
Van Aubel's theorem: 
If squares are constructed on the sides of any quadrilateral, then the segments connecting the centres of the squares on opposite sides are perpendicular and of equal length.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

1 σχόλιο: