Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Τρεις ανισοτικές

1. Έστω $f$ μία παραγωγίσιμη συνάρτηση τέτοια ώστε $f'(x) ≥ \dfrac{3}{2}$, για κάθε $χ$ και $f(1) = 2$. 
Να αποδείξετε ότι $f(5) ≥ 8$. 
2.Έστω $f$ μία παραγωγίσιμη συνάρτηση τέτοια ώστε $f'(x) ≥ 3$, για κάθε $χ$ και $f(0) = −4$. 
Να αποδείξετε ότι $f(3) ≥ 5$. 
3.Έστω $f$ μία παραγωγίσιμη συνάρτηση τέτοια ώστε $f '(x) ≤ −2$, για κάθε $χ ∈ [0, 4]$ και $f(1) = 6$. 
α) Να αποδείξετε ότι $f(4) ≤ 0$. 
β) Να αποδείξετε ότι $f(0) ≥ 8$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου