Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Πρώτο δεκαδικό

Μετά την πρόσθεση των παρακάτω δεκαδικών αριθμών
$1,002019 + 2,002019 + 3,002019 + 4,002019 +$ 
$+ 5,002019 + ⋯ + 100,002019$
ποιο είναι το πρώτο ψηφίο στα δεξιά της υποδιαστολής;

1 σχόλιο: