Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Γρήγορη πρόσθεση

Γράψτε δύο αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλο και στη συνέχεια γράψτε το άθροισμα αυτών των δύο αριθμών από κάτω και ούτω καθεξής, έως ότου συμπληρωθούν δέκα γραμμές. 
Στο παράδειγμα ξεκινήσαμε με το $2$ και το $3$. 
Μπορείτε να δώσετε αμέσως το άθροισμα αυτών των δέκα αριθμών; 
Η απάντηση είναι ναι μπορούμε να το βρούμε πολλαπλασιάζοντας τον έβδομο αριθμό με το $11$.
Στην περίπτωση μας το άθροισμα είναι $374$.
Μπορείτε να εξηγήστε γιατί αυτό το κόλπο λειτουργεί πάντα;

2 σχόλια: