Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Τριψήφιος Χ Διψήφιο

Παρακάτω έχουμε έναν πολλαπλασιασμό ενός 3ψήφιου και ενός διψήφιου αριθμού. Κάθε $*$ αντιπροσωπεύει έναν πρώτο ψηφίο (σημείωση: το $1$ δεν είναι πρώτος αριθμός). 
Να βρεθούν οι δύο αριθμοί.

1 σχόλιο: