Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

Τα Μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες

...Τα μαθηματικά διαφέρουν Θεμελιωδώς από τις άλλες επιστήμες κατά πάρα πολλούς τρόπους. Η φανερή διαφορά που παρατηρείται συνήθως είναι ότι στα μαθηματικά προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι, ενώ στις άλλες επιστήμες προσπαθούν να αναιρέσουν κάτι. 
Στα μαθηματικά προσπαθούμε να αποδείξουμε θεωρήματα· στις άλλες επιστήμες προσπαθούν να αναιρέσουν υποθέσεις. Αλλά η διαφορά είναι βαθύτερη. Εκείνο που υπαγορεύει την έρευνα στις φυσικές επιστήμες είναι ο Κόσμος· προσπαθείτε να κατανοήσετε π υπάρχει. 
Στα μαθηματικά, όμως, εκείνο που όντως υπαγορεύει την έρευνα είναι η κομψότητα. Τα μαθηματικά τελειοποιούν συνεχώς τον εαυτό τους. Παίρνετε και λύνετε αρκετά προβλήματα, και ίσως αποδεικνύετε και αρκετό θεωρήματα, στη συνέχεια όμως κάποιος μεγαλοφυής παρατηρεί ένα σημείο σύνδεσής τους και αποδεικνύει ένα γενικότερο θεώρημα, υποπεριπτώσεις του οποίου είναι όλα τα προηγούμενα. 
Πετάμε, λοιπόν, άλα τα παλαιά Θεωρήματα κατευθείαν στο καλάθι των αχρήστων και θυμόμαστε μόνο το γενικότερο Θεώρημα. 
Έτσι ακριβώς έχει απλουστευθεί σοβαρό το σύνολο των μαθηματικών. Τα μαθηματικά, επομένως τελειοποιούν διαρκώς τον εαυτό τους αυτοαπλοποιούμενα, πράγμα που δεν συμβαίνει με τις άλλες επιστήμες οι οποίες, συσσωρεύοντας νέα πειραματικό δεδομένα, γίνονται συνεχώς πολυπλοκότερες - έτσι πρέπει να στηριχθούν σε κάτι σαν τα μαθηματικά για να γίνουν απλές.
CΗR1$ΤΟΡΗΕR ΖΕΕΜΑΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου