Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Υπόλοιπο διαίρεσης

Να βρεθεί το υπόλοιπο της διαίρεσης:
10002000400080016003200640128025605121024204840968192: 100020004000800160032
HMMT 2022

1 σχόλιο: