Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

Encyclopedia of Triangle Centers

 s1

PART 1:Introduction and Centers X(1) - X(1000)     PART 2:Centers X(1001) - X(3000)            PART 3:Centers X(3001) - X(5000)
PART 4:Centers X(5001) - X(7000)PART 5:Centers X(7001) - X(10000)PART 6:Centers X(10001) - X(12000)        
PART 7:Centers X(12001) - X(14000)PART 8:Centers X(14001) - X(16000)PART 9:Centers X(16001) - X(18000)
PART 10:Centers X(18001) - X(20000)PART 11:Centers X(20001) - X(22000)PART 12:Centers X(22001) - X(24000)
PART 13:Centers X(24001) - X(26000)PART 14:Centers X(26001) - X(28000)PART 15:Centers X(28001) - X(30000)
PART 16:Centers X(30001) - X(32000)PART 17:Centers X(32001) - X(34000)PART 18:Centers X(34001) - X(36000)
PART 19:Centers X(36001) - X(38000)PART 20:Centers X(38001) - X(40000)PART 21:Centers X(40001) - X(42000)
PART 22:Centers X(42001) - X(44000)PART 23:Centers X(44001) - X(46000)PART 24:Centers X(46001) - X(48000)
PART 25:Centers X(48001) - X(50000)PART 26:Centers X(50001) - X(52000)PART 27:Centers X(52001) - X(54000)
PART 28:Centers X(54001) - X(56000)PART 29:Centers X(56001) - X(58000)PART 30:Centers X(58001) - X(60000)
PART 31:Centers X(60001) - X(62000)PART 32:Centers X(62001) - X(64000)PART 33:Centers X(64001) - X(66000)
PART 34:Centers X(66001) - X(68000)PART 35:Centers X(68001) - X(70000)PART 36:Centers X(70001) - X(72000)

Last update: 05/28/2022 03:07:57

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου