Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Κοινές ρίζες

Αν το πολυώνυμο  
$g(χ) = χ^3 + αχ^2 + χ + 10$, όπου $α\in R$ 
έχει 3 διαφορετικές ρίζες και κάθε ρίζα του πολυωνύμου $g(x)$ είναι και ρίζα του πολυωνύμου 
$f(χ) = χ^4 + x^3 + βχ^2 + 100χ +γ$, όπου $β,γ\in R$.
τότε να βρεθεί η τιμή του του f(1).
α) −9009    β) −8008    γ) −7007    δ) −6006    ε) −5005

1 σχόλιο:

 1. f(x)=g(x)(x-r)
  x^4+x^3+bx^2+100x+c=(x^3+ax^2+x+10)(x-r)
  σύστημα από ισότητα πολυωνύμων
  a-r=1
  1-ar=b
  10-r=100
  c=-10r
  με λύση
  a=-89
  b=-8009
  c=900
  r=-90
  f(1)=102+b+c=-7007

  ΑπάντησηΔιαγραφή