Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου: Προτεινόμενο Θέμα

Α. Να αποδείξετε ότι υπάρχει συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow R$, για την οποία ισχύει:
 $f(x)e^{f(x)}= \dfrac{1}{x}$ 
για κάθε $x\in (0, +\infty)$.
Β. Δείξτε ότι:
α) $f(x)>0$, για κάθε $x\in (0, +\infty)$.
β) Η $f$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.
γ) Η $f$ είναι συνεχής στο $(0, \infty)$.
δ) Η $f$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$.
ε) Υπάρχει ένα τουλάχιστον $ξ \in (\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{2})$τέτοιο ώστε 
$f(ξ) = 1$.
στ) Να λυθεί η εξίσωση 
$1+f(e) = x + f(e^x)$
στο διάστημα $(0,+\infty)$.
Γιάννης Τσόπελας
 Περιοδικό «Απολλώνιος» τ. 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου