Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Πράσινα τετράγωνα

Στο παρακάτω σχήμα, το εμβαδόν του μικρού τετραγώνου είναι $\dfrac{1}{3}$ του εμβαδού του μεγάλου τετραγώνου. 
Να βρεθεί ο λόγος $\dfrac{χ}{y}$.

1 σχόλιο: