Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Καγκουρό και κοάλα

Υπάρχουν $2022$ καγκουρό και μερικά κοάλα που ζουν σε επτά πάρκα. Σε κάθε πάρκο, ο αριθμός των καγκουρό είναι ίσος με τον συνολικό αριθμό των κοάλα σε όλα τα άλλα πάρκα. Πόσα κοάλα ζουν στα επτά συνολικά πάρκα;

A.$288$      B.$337$      Γ.$576$       Δ.$674$       E.$2022$
Grey Kangaroo Thursday, March 2022

1 σχόλιο: