Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Μαθηματικά αστέρια

$115132219018763992565095597973971522401 =$ 
$=1^{39} + 1^{39}+ 5^{39} + 1^{39} + 3^{39} + 2^{39} + 2^{39} + 1^{39} + 9^{39}+$
$ + 0^{39} + 1^{39} + 8^{39} + 7^{39} + 6^{39} + 3^{39} + 9^{39} + 9^{39}+$
$ + 2^{39} + 5^{39} + 6^{39} + 5^{39} + 0^{39} + 9^{39} + 5^{39} + 5^{39} +$
$+ 9^{39} + 7^{39} + 9^{39}+ 7^{39} + 3^{39} + 9^{39} + 7^{39} + 1^{39} +$ 
$+5^{39} + 2^{39} + 2^{39} + 4^{39} + 0^{39} + 1^{39}$ 
Απίστευτο !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου