Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

The Kobon Triangle Problem

Τρεις ευθείες μπορούν να σχηματίσουν ένα τρίγωνο. Τέσσερις ευθείες μπορούν να σχηματίσουν δύο, και πέντε ευθείες μπορούν να σχηματίσουν πέντε τρίγωνα. 
Αλλά, γενικά, κανείς δεν μπορεί να πει πόσα μη επικαλυπτόμενα τρίγωνα μπορούν να σχηματιστούν από μια διάταξη $k$ ευθειών — το πρόβλημα παραμένει άλυτο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου