Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Ελάχιστη τιμή συνάρτησης

Να βρεθεί η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης (χωρίς παραγώγους): 
$$f(χ)=\sqrt{x^2+a^2} +\sqrt{{(x -b)^2}+c^2}$$ 
όπου $a , b$ , και $c$ είναι θετικοί αριθμοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου