Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Άθροισμα λόγων

Αν είναι το έγκεντρο τριγώνου και οι τέμνουν τον περίκυκλο του τριγώνου στα αντίστοιχα, να εκφράστε το άθροισμα
   
συναρτήσει των ακτίνων του εγγεγραμμένου και του περιγεγραμμένου κύκλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου