Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Ορισμένο ολοκλήρωμα

Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα:
$$\int_2^4 \frac{ \sqrt{ln(9-x)} }{ \sqrt{ln(9-x)}+ \sqrt{ln(x+3)}}dx$$

1 σχόλιο:

  1. f(x)=SQRT[ln(9-x)} θέτουμε όπου x,2+4-x όθεν f[9-(2+4)+x]=sqrt[ln(x+3)]. Από γνωστό λήμμα
    Integral(α,β)f(x)/[f(α+β-χ)+f(x)]=(β-α)/2
    άρα το ολοκλήρωμα ισούται με 1

    ΑπάντησηΔιαγραφή