Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

Λογαριθμική ανισότητα

Αν $0<a<1$ και $0<b<1$, τότε να αποδειχθεί ότι
$$\displaystyle \log_a\frac{2ab}{a+b}\cdot\log_b\frac{2ab}{a+b}\ge 1$$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου