Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Εμβαδόν τετραπλεύρου

Οι πλευρές ενός τετραπλεύρου $ABCD$ είναι $AB=8, BC=5, CD=17$ και $DA=10$. 
Αν το σημείο των διαγωνίων του $AC$ και $BD$ είναι $E$ και $BE:ED=1:2$, τότε να βρεθεί το εμβαδόν του τετραπλεύρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου