Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

36ο Συνέδριο της Ε.Μ.Ε: «Το μαθηματικό έργο του Ιππάρχου και η συμβολή του στην θεμελίωση και στην ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης στην Αρχαία Ελλάδα»

Δείτε την εργασία για το έργο του Ιππάρχου με θέμα: «Το μαθηματικό έργο του Ιππάρχου και η συμβολή του στην θεμελίωση και στην ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης στην Αρχαία Ελλάδα» όπως δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 36ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Μ.Ε. (1,2 και 3 Νοεμβρίου 2019, Καραγιάννης Ι., Τσομαρέλη Τ.).
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΕ-ΙΠΠΑΡΧΟΣ 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου