Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Σύστημα από τον Andreescu

Nα λυθεί το σύστημα:   

$x^ 2 − 2 = \sqrt{y + 2}$    
$y^ 2 − 2 =\sqrt{z + 2}$    
$z^2 − 2 = \sqrt{x + 2}$.  

Titu Andreescu, University of Texas at Dallas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου